проф. Стамен Стаменов

Дневниците на уфолога (5) с проф. Стамен Стаменов

...Това е петото предаване от поредицата "Дневниците на уфолога", на проф. Стамен Стаменов, излъчено на 15 Юни, 2014.ТЕМА: "Луната е изкуствено създадена, а човекът е…
Контролиращите планетата Земя

Дневниците на уфолога (4) с проф. Стамен Стаменов

...Това е четвъртото предаване от поредицата "Дневниците на уфолога", на проф. Стамен Стаменов, излъчено на 08 Юни, 2014.ТЕМА: "Палеуфологията като интегрална наука"...
проф. Стамен Стаменов

Дневниците на уфолога (3) с проф. Стамен Стаменов

...Това е третото предаване от поредицата "Дневниците на уфолога", на проф. Стамен Стаменов, излъчено на 01 Юни, 2014.ТЕМА: "Екзополитиката като интегрална наука"...
Контролиращите планетата Земя

Дневниците на уфолога (2) с проф. Стамен Стаменов

...Това е второто предаване от поредицата "Дневниците на уфолога", на проф. Стамен Стаменов, излъчено на 25 Май, 2014.ТЕМА: "Какво е това уфология и пале-уфология?" (2…
проф. Стамен Стаменов

Дневниците на уфолога (1) с проф. Стамен Стаменов

...Това е първото предаване от поредицата "Дневниците на уфолога", на проф. Стамен Стаменов, излъчено на 18 Май, 2014.ТЕМА: "Какво е това уфология и палеуфология" (част…