Апарат за готвене с електроосмоза – изобретен от доц. д-р Емил Минев

Доц д-р Емил Минев
Доц д-р Емил Минев

Уважаеми дами и господа,

На вашето внимание е един апарат, изобретен от невероятният български капацитет доц. д-р Емил Минев.

Това кратко интервю се състоя на 11.10.2014г. в гр. Шумен, в централната библиотека, по време на 3-тата нацонална конференция по Езотерика.

Доц. Минев беше така любезен, да разкаже на българските си съграждани, за своето изобретение, което е преминало всички фази на разработка, тестове, защита на патент, получаване на необходимите разрешителни за производство, производство на 200 бройки от апарата и т.н.

Предлагаме ви, да се запознаете с изключително интересния, полезен и необходим апарат и неговото належащо производство, тук в България, с оглед необходимостта от запазване здравето на хората от замърсените вече храни, с които се борим в ежедневието си, а и въвеждането на един нов начин на приготвяне на храна, с уникални по рода си вкусови качества и усещания и не на последно място, създаване на нови работни места…

Който има желание да подпомогне дейността ни с финансиране и/или популяризиране на апарата, може да контактува с нас на: kreport.eu@gmail.com

 

ВНИМАНИЕ: Чрез мненията на автора/авторите на статията и материалите, които са част от нея или са цитирани, посочени, свързани или коментирани, kreport.eu не изразява позиция и по никакъв начин не потвърждава или отрича изложената информация, единствено я намира за заслужаваща внимание!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

2 Comments

Коментирайте ако желаете...