ВНИМАНИЕ: Този глобален срив ще бъде като нищо до сега в писаната история!

Глобалният срив

Днес една легенда в бизнеса предупреди (KWN), че хората трябва да очакват още по-голям хаос и фойерверки на световните пазари през Септември и Октомври (2015). Този материал предупреждава, че този глобален срив ще бъде различен от всичко в писаната история.


(KWN 2015-08-30) – Джон Инг

“Фокусът ми е върху последиците от китайската девалвация. Има много дезинформация за този ход, но реалността и смисълът на упражнението е продукт на продължаващата надпревара към дъното, що се отнася до валутите. Всичко това е резултат от безпрецедентните в света количествени улеснения (необосновано печатане на пари) и ликвидност…

Централните “архитекти” се чувстват смели, защото все още няма някакви сериозни последици, освен шума на фондовите пазари. Доларът продължава да е резервна валута на света, въпреки че много валути, които са прикрепени към него носят трудности за страните си. Това е и причината да се прибягва до тези девалвации – защита на икономиките.

Последната страна, която ще вземе участие, и това ще бъде скоро, е САЩ. Така че когато се вгледате в ефекта на вълните, това което китайците правят е много стратегическо. Всичко това е част от плана за резервна валута. Те вече имат резервна валута и резервни валутни суапове с 28 страни. Но това, което китайците искат е тяхната валута да стане като еврото и йената. Така че дискусиите на МВФ също са много важни за Китай.

Другият важен момент е, че китайците имат от порядъка на $4,000,000,000,000 (4 трилиона) чуждестранни валутни резерви, от които повече от $1 трлн. е в щатски ДЦК (държавни ценни книжа). Китайците си обезцениха валутата, защото имат повече от $1 трилион задължения. Има два начина за тях да изплатят тези дългосрочни задължения. Един от тях е да намалят своите чуждестранни валутни резерви. Така че те са избрали да девалвират.

Фойерверки през Септември и Октомври

Очаквайте още по-големи фойерверки през Септември и Октомври!

Чрез този процес, те свалиха надолу своите чуждестранни валутни резерви с $400,000,000,000 ($400 млрд). В същото време китайците се освобождаваха от ДЦК на САЩ. Това оказа натиск върху доходността. Реакцията на пазара тази седмица беше, че изпита огромна дестабилизираща волатилност, и това би трябвало да доведе до още по-големи фойерверки, когато пазарите навлязат в Септември и Октомври.

Глобалният срив ще бъде като нищо до сега в писаната история!

Пълен пазарен дълг

Един адски колапс!

Можете да видите от графиката по-горе, че въпреки “хълцането” през 2008 – 2009 година, централните плановици са решени да продължат с надуването на  глобалната “Понзи схема” с дълговете. Проблемът е, че всичко в крайна сметка удря стената. Последните сътресения на световните пазари подсказват, че способността на света да поддържа такива огромни нива на дълг, е към своя край. Ако е така, Общия Кредитен Пазар (TCM) спрямо Дял от БВП (брутен вътрешен продукт) е в очакване на един адски колапс.

Ако се вгледате в едно обикновено връщане към средната стойност (средната точка от годините 1840 – 1980), това предполага един срив от сегашното ниво (над 350%) до под 150%. Това ще бъде много по-голяма имплозия на кредитите, от тази която е задействала Голямата Депресия. Затегнете коланите и купувайте физическо злато, защото това ще бъде ужасяващо пътуване като притежатели на хартиени активи от рода на акции и облигации, които ще се унищожат. Неотдавнашният хаос на световните пазари се разглежда само като разгряване.

Масов глад през Голямата Депресия

Руският учен Борис Борисов, в статията си, озаглавена “Американският Глад” оценява жертвите на финансовата криза в САЩ на над 7,000,000 души. Изследователят прави директно сравнение на събитията в САЩ от 1932-1933 с Гладомора, или Глад в СССР през 1932-1933.

В статията, Борисов използва официални данни на Бюрото по преброяване на населението на САЩ. След като ревизира броят на американското население, ставките по раждаемостта, имиграцията и емиграцията, изследователя стигнал до заключението, че САЩ е загубила над 7,000,000 души по време на Глада през 1932-1933.

“Според статистиката на САЩ, САЩ е загубила не по-малко от 8,553,000 души от 1931 до 1940 г.

Изследователят посочва движението на населението в този момент: “Много повече хора са напуснали страната, отколкото са пристигнали през 30-те години на миналия век – разликата възлиза на 93,309 души, като трябва да се има предвид, че 2,960,782 души са пристигнали в страната през предходното десетилетие.”

Анализирайки периода на Голямата Депресия в САЩ, авторът отбелязва забележително сходство със събитията, които текат в СССР през 1930 г. Той дори въвежда нов термин за САЩ – defarming – аналог на лишаване от земя на заможни фермери в Съветския съюз. “Малко хора знаят за около 5,000,000 американски фермери (около 1,000,000 семейства), на които банките взеха земите заради дългове. Правителството на САЩ не им предостави земя, труд, социални помощи, пенсия – нищо “, се казва в статията.

“Всеки шести американски фермер е бил засегнат от Глада. Хората са били принудени да напуснат домовете си и да няма къде да отидат, без никакви пари и никакъв имот. Те се оказват в средата на нищото, обгърнати от масова безработица, глад и бандитизъм.”

Тогавашното състояние на нещата в обществото на САЩ може да се види във филма на Питър Джаксън – Кинг Конг. Филмът започва със сцени от Голямата Депресия и разказва историята на една актриса, която не се е хранила в продължение на три дни и се опитва да открадне една ябълка от уличен търговец…

Има храна в града, но много хора нямат пари да си купят в парализирания от безработица Ню Йорк. Хората гладуват по улиците, на фона на магазините, продаващи различни храни.

Голямата Депресия

В същото време правителството на САЩ се опитва да се отърве от излишните хранителни продукти, които продавачите не могат да продадат. Пазарните правила се наблюдават стриктно: непродадените стоки винаги трябва да бъдат категоризирани като излишни и те не могат да бъдат раздавани на бедните, защото това може да доведе до увреждане на бизнеса.

Различни методи се използват за унищожаване на излишната храна: изгаряне на култури, изхвърляне на стоки в морето или разораване на 10,000,000 хектара площи, готови за прибиране на реколтата. “Около 6,5 милиона прасета са били избити по това време”, пише изследователят.

Последиците от тази политика са предсказуеми – пише авторът на статията. “Ето какво едно дете си спомня за онези години: “Ние променихме нашата обичайна храна с такава, която имаше в наличност. Ядяхме листата на храсти вместо зеле. Ядяхме жаби. Майка ми и голямата ми сестра умряха за период от една година. “(Джак Грифин / Jack Griffin).”

Така нареченото благоустройство, въведено от президента Рузвелт, стана спасение за огромен брой безработни и безимотни американци. Спасението обаче беше само един фантом – пише Борис Борисов. Дейностите, провеждани под егидата на Администрацията на Благоустройството и Администрацията по Граждански Дела, бяха за изграждане на канали, пътища или мостове в отдалечени, диви и опасни територии. До 3,300,000 души бяха заети в тези дейности в даден момент, а общия брой на хората е в размер на 8,500,000, без да се броят затворниците.

“Условията и смъртността при тези дейности трябва да се изучават отделно. Член, зает в Благоустройството, изработва $30 и плаща $25 за данъци. Така че човек може да изкара само $5 за един месец упорита работа в блата, пълни с малария.”

Условията, в които хората са работели за прехраната си, могат да бъдат сравнени със лагерите ГУЛАГ на Сталин.

“Благоустройствената Администрация (БА) носи поразително сходство с ГУЛАГ. БА бе председателствано от “American Beria,” министър на вътрешните работи, Харолд Айкс, който хвърли около 2,000,000 души в лагери за безработни младежи “, пише Борисов. “Харолд ЛеКлеар Айкс (1874-1952) по-късно интернира етнически японски американци в концентрационни лагери. Първият етап на операцията отне само 72 часа (1941-1942).

“През 1940 г. населението на САЩ е трябвало да бъде най-малко 141,856,000 души при запазване на предишните демографски тенденции. В интерес на истината, САЩ имаха 131,409,000 души население през 1940 г., от които само 3,054,000 могат да се обяснят с промените в динамиката на миграциите. По този начин, 7,394,000 хора просто не съществуват през 1940 г. Няма официални аргументи, които да обясяват феномена “, пише Борис Борисов.

превод от английски: kreport.eu


 

→ оригинален текст на английски език

ВНИМАНИЕ: Чрез мненията на автора/авторите на статията и материалите, които са част от нея или са цитирани, посочени, свързани или коментирани, kreport.eu не изразява позиция и по никакъв начин не потвърждава или отрича изложената информация, единствено я намира за заслужаваща внимание!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, avarage: 5.00 out of 5)
Loading...

Коментирайте ако желаете...