д-р Стефан Найденов – водата като гориво и естествен студен ядрен синтез (1)

д-р Стефан Найденов
д-р Стефан Найденов

Уважаеми дами и господа,

На вниманието ви е материал за един голям български учен изобретател: д-р Стефан Найденов.

Ще синтезираме всичката важна информация свързана с професионалната работа на д-р Найденов, като ще направим всичко възможно материалът да бъде изчерпателен и подробен, поради изключителната му важност.

Възможно е да откриете противоречива информация за личността на Стефан Найденов, но това произтича от факта, че пускането по мрежите на объркваща иформация е един от често използваните методи и прийоми на групата същества, които НЕ желаят такъв тип знания, от изключително значение, да става достояние на обществото, а още по-малко те да доведат до практически резултати и ползи!

Разбира се, като всичко в природата, така и в този случай има баланс. Има неща, които отиват от другата страна на “везната” със знак (-), но за това ще говорим в следваща публикация…

Следва материал даден ни за публикуване. Материалът не е редактиран от нас.


Водата – източник на гориво!

(Въпрос): Знаем, че водата е основен източник на живот, а тя непрекъснато намалява. Не ви ли смущава, че използвайки питейната вода и за гориво, ще се изостри още повече проблемът с водата в целия свят?

(Отговор): В нашия случай може да се използва не само питейна вода, а изворна, дори сняг и дъждовна вода…

(В) Един от журналистите в залата препоръча: – Знаете ли, както усилено вървим към екологическа катастрофа, малко ни остава да живеем. Публикувайте вашите открития, не ги пазете!

(О) Д-р Найденов се усмихна и непреклонен заяви: – Нужно е да се събере международен форум и там, на него, да се намери отговор на този въпрос.

(В) Вашият автомобил и тези на екипа, който прави експерименти, с какво гориво се движат? – запита един германски журналист.

(О) Пишете каквото си искате. В тази област имаме налице 8 изобретения. Според мен зелената течност ще стане изобретение и ще добие право да се нарича така, когато международната общественост я приеме.

(В) Защо новото гориво не го внедрите в България?

(О) Само малка част от леките коли ще станат екологично чисти, а останалите ще се движат и ще замърсяват земята и въздуха. Разберете, отнася се за глобален световен проблем и локалното му приложение го лишава от какъвто и да е смисъл.

При демонстрациите на д-р Найденов пред чуждестранните учени, специалисти и журналисти се разясни, че водното гориво не може да се използва директно при самолетите, тъй като замръзва при минус (-40°С).

В експериментите има елементи на абсурдност. На пръв поглед излиза, че водата гори, а не е така. С прибавянето на химическото съединение (зелената течност) в структурата на водата стават коренни промени. Връзката между кислорода и водорода се разхлабва и вече при 90°С водородът се запазва, а освободеният от връзката си кислород започва да поддържа горивния процес. Затова водното гориво в карбуратора и в двигателя не се нуждае от външен приток на кислород, както при бензина. Карбураторът вместо да се отваря, се затваря. Ясно е: механизмът на горивния процес е коренно противоположен.

Съгласни сме, че човечеството за пръв път се сблъсква с подобно откритие, но явлението е напълно закономерно.


Студен естествен ядрен синтез

Другото научно откритие на д-р Стефан Найденов – осъществяване на студен естествен ядрен синтез при потапяне на паладий гъба в разтвор от тежка вода с обикновена.

При тази демонстрация се показва как обикновена вода може да се използва като източник на енергия, без да се влага външна такава. Тайната е в предварителната обработка на паладий гъба, който по чистота е три девятки (999).

Ето и описание на опита.

 • Първо се измерва фонът на радиацията на гама-лъченето. Уредът показва, че фонът е 4 импулса в сек.
 • Взема се един литър вода и се прибавя в нея 23 милилитра тежка вода. Получава се смес от тежка вода с обикновена.
 • Поставя се паладий гъба.
 • След известно време започва реакцията.

Въпреки че може да е грешка, на първо време ще казваме, че реакцията е студен ядрен синтез. Основание да считаме, че е така, ни дава начинът, по който тя протича.

Реакцията започва с отделяне на кислород и водород. Температурата започва да се покачва и може да стигне до 105°С, в затворено пространство и много повече. За да не се изпарява водата, се контролира температурата непрекъснато със строго количество паладий гъба и с непрекъснато доливане на вода за поддържане на нивото.

При реакцията се отделя хелий и гама-лъчене, което за 12 минути стига до 600 импулса в секунда. При по-продължително време радиацията стига до 6000 импулса. Тогава вече се работи с оловен похлупак, който не позволява лъчите да проникнат навън. Така че след 10-20 часа непрекъсната работа опасността от гама-лъчите става голяма. Ако поставим повече паладий, нивото на радиацията ще бъде много опасно. След изваждане на паладий гъба от водата естественият ядрен синтез автоматически се прекратява, гама-лъчението също престава. Водата и паладий гъбата не са повече радиоактивни. Това разрешава загрятата вода веднага да се използва за битови нужди.

Отделяне на бързи и бавни електрони не е констатирано. Доказано е обаче, че в началото има сливане на един деутерон от тежката вода (Д2О) с един протон на обикновената вода (Н20).

Това става в микроскопични условия благодарение на създадените при обработка микроскопични канали и пукнатини в паладий гъба от порядъка на 103 – 105 АНГСТРЬОМА. На супер-микрониво се образуват „микроскопични ускорители”. При сливането на деутероните от тежката вода с протоните от обикновената, както се извършва в микроскопичните условия, се развива висока ефективна температура и високо налягане. Една част от тях отиват за разлагане на водата на кислород и водород, а другата довежда до осъществяване на ядрения синтез, при което се отделя хелий и гама-лъчение.

Видяхме, че при този естествен ядрен синтез обилно се отделя водород, който може да се използва като чисто екологично гориво в превозните средства и в индустрията; кислород, който също има широко приложение. Загрятата вода би могла да намери приложение за индустриални и битови нужди.

На пресконференцията, състояла се на 1989-10-06 г., на д-р Найденов му бяха зададени редица въпроси относно студения ядрен синтез от страна на чуждестранните учени и журналисти.

Представителят на холандския институт по физика, г-н Марк Миерас, зададе няколко въпроса:

(В) – Д-р Найденов, откритието ви изглежда изключително, но искам да отхвърлим всякаква несигурност. Вие твърдите, че реакцията е ядрена. Доколкото знам, при ядрена реакция има неутронно излъчване. Измервали ли сте неутронната реакция? Анализирали ли сте продуктите от реакцията? И трети въпрос, преди половин година двама американски учени направиха сходно откритие. Как е възможно да сте открили това, което хиляди изобретатели по света не можаха да открият?

(О) – Дали сме изследвали подробно тази реакция. Започвам от третия въпрос.

Колегата говори за реакцията на Флайшман и Понс. Ние нямаме нищо общо с тях. Те използват паладиев електрод, заобиколен от платинова спирала, потопена в тежка вода. При протичане на електрически ток молекулите на тежката вода се разлагат и деутерият прониква в кристалната решетка на паладия и го насища. Реакцията протича с отделяне на енергия, образуват се неутрони и хелиеви ядра. Много учени отхвърлиха този студен ядрен синтез, но сега започнаха тихомълком усилено да работят по неговото повтаряне и усъвършенстване.

При нас случаят е друг. Няма образуване на бързи неутрони, а има образуване на хелий благодарение сливането на един деутерон от тежката вода с един протон от обикновената. От това сливане има гама-лъчение, което ние засичаме със свръхпрецизен измервателен уред.

Искам да направя едно малко отклонение. Химическият елемент паладий беше открит през 1803 година в една мина в Орегон (САЩ). Нарекли го паладий в чест на астероида Палас, забелязан в космоса само година преди това. Почти два века по-късно металът напусна тъмнината на забравата, за да обещае светлина на човечеството под формата на енергия.

През март 1989 г. Флайшман и Понс съобщиха новината за студения ядрен синтез, който се осъществява благодарение на този рядък и скъп метал. Веднага неговата цена рязко се покачи. На борсата в Ню Йорк един килограм паладий сега струва около 18 500 долара.

Този бял метал – роднина на платината и братовчед на родия, иридия, рутения и осмия – ще намери приложение в създаването на нов тип, напълно безопасни ядрени централи, които ще използват студения ядрен синтез.

(В) -Д-р Найденов, защо и това изобретение не е патентовано?

(О) – Никола Тесла – югославският учен, живял в САЩ (1856-1943), е дал на света над 800 изобретения. Накрая на живота му югославското правителство е плащало по 5,000 долара в хотелите на Ню Йорк, за да живее самият изобретател.

Известно ни е от историята, а и сме свидетели на много примери, когато велики идеи и открития са били пренебрегвани, не им се е обръщало внимание, а авторите им са оставяни в забвение, оскърбявани и дори премахвани физически.

Откритията на д-р Найденов рушат конвенционалното съзнание и мислене. Водното гориво – смес от вода и зелена течност, скоро ще движи всякакъв вид автомобилни двигатели и разгаря мазутната горелка в промишлеността, развивайки температура от 3000°С. Вместо питейна ще се използва морска вода. А студеният ядрен синтез, същността на който за съжаление все още не е разбран от много учени, ще залегне в основата при създаване на икономични и напълно безопасни ядрени електроцентрали.

Всеки един от нас може реално да си представи какво ще бъде икономическото и екологическото значение на тези две епохални и чудотворни открития. От ауспуха на автомобилите вече няма да излизат отровни газове. Човечеството ще въздъхне, защото ще престанат да се изхвърлят милиардите тонове отровни газове в атмосферата. Всеки здравомислещ човек – не е необходимо да е някакъв специалист – сам ще прецени голямото значение на откритията за здравето на хората.

Великото винаги се е раждало от невероятното и от абсурдното и не е било плод на конвенционално мислене. Тези открития ще имат съдбоносни последици за човечеството, защото ще разрешат не само екологични проблеми, но и енергийната криза.

Откритията на д-р Найденов са предназначени за цялото ЧОВЕЧЕСТВО и те ще бъдат предоставени на света в подходящ момент.

След излъчените от Българската телевизия интервюта с д-р Стефан Найденов до него, до Българската телевизия и до Секретариата на ЕКОФОРУМ ЗА МИР, постъпиха много искания от учени и обществени дейци да бъде информирана по-широко обществеността за неговите проекти и научни открития. Проявен бе интерес към тях и от чужбина.

Получил необходимите пълномощия, Секретариатът на ЕКОФОРУМ ЗА МИР реши да организира тази пресконференция и да предложи тези проекти на вниманието на обществеността и учените. Отнася се до два глобални проекта:

 • първия – за водата като източник на гориво, и
 • втория – за възстановяване на смъртоносните пробиви на озоновия щит на земята.

Автор на тези два проекта, както е известно от раздадения материал, е д-р Стефан Найденов – лекар, химик, електроинженер – почетен член на световното движение ЕКОФОРУМ ЗА МИР и носител на златния знак на движението.

Д-р Стефан Найденов е автор на 48 изобретения – от които 24 собствени, самостоятелни – лекарствени препарати по оригинални български технологии. Те са разпространени в десетки страни в света. Който желае, може да се запознае с по-важните от тях. (Показва се таблото с лекарствата и авторските свидетелства.)

Тук не говоря за други проекти и открития на д-р Найденов, не по-малко значими, които в далечно време ще бъдат направени достояние на научната и широката общественост. И една забележка! Бих замолил тя да се вземе под внимание от присъстващите! Поставен е въпросът защо именно ЕКОФОРУМ ЗА МИР провежда тази конференция !

Отговарям! Световното движение ЕКОФОРУМ ЗА МИР е отворена институция. То дава изява на всички учени и откриватели – признати и непризнати, принадлежащи или непринадлежащи към определени институти, чиито проекти и открития биха имали значение за човека и човечеството, за живота на земята.

Кой би ни оправдал, кой би ни простил, ако останем слепи и глухи към подобни проекти или ги отхвърлим само защото не били предварително благословени, или само защото на пръв поглед са изглеждали невероятни.

За спасението на човечеството няма оторизирани и неоторизирани. За спасението на човечеството всеки има право и всеки е длъжен. А това още повече се отнася до едно движение, на което това е единствената цел!

Предлагам най-напред да видим филма, който ще ни даде представа за първия проект на доктор Найденов – водата като източник на гориво. Моля – оператора!

(Прожектира се филмът, в който се демонстрира реакцията на водата с паладий гъба, както и работата на автомобилен двигател „Волга” и мазутна горелка с водното гориво.)

Съдържание на филма „Водата като източник на енергия и гориво”

Д-р Найденов (на кинолентата):
Целта на експериментите е да покажем как може при определени условия водата да се използва като източник на енергия и горива. Ще проведем три експеримента:

•   Първи експеримент: вземаме един литър питейна вода, поставяме 20 милилитра тежка вода, прибавяме паладий гъба. Отделя се водород, кислород и топлина.

•   Втори експеримент: използваме волгов двигател на стенд. За гориво – един литър питейна вода и 70 мл зелена течност. Двигателят работи нормално.

•   Трети експеримент: използваме мазутна горелка на стенд. За гориво – 5 литра питейна вода и 50 мл зелено масло – пълен горивен процес.

Сега ще ви покажем първи експеримент:

 1. вземаме 1 л питейна вода. Изсипваме водата в тази колба.
 2. Поставяме 20 мл тежка вода.
 3. Разбъркваме добре тежката вода с питейната.
 4. Оставяме паладий гъба в така получения разтвор.
 5. Реакцията започва. Отделят се водород и кислород.
 6. В момента ще включим радиометьр, за да определим фона на гама-лъченето. Фонът е нормален – 3-4 импулса в секунда.
 7. Изваждаме паладий гъбата и реакцията спира. Ако поставим паладия отново, реакцията започва пак. Ако оставим реакцията да поработи 30-40 мин, ще направим повторни измервания.
 8. Изминали са 42 минути. Имаме увеличение на гама-лъчението с 200-260 импулса в секунда.
 9. Поставяме реакцията да работи 7-8 часа, след което ще направим нови измервания.
 10. Изминали са 8 часа. Реакцията е много бурна. Отделят се обилно водород и кислород. Температурата на водата е 63°С. Сега ще измерим радиацията. Радиацията е 1800 импулса в секунда.
 11. Ако прибавим питейна вода, реакцията няма да спре, ще продължи да работи. Повторно ще измерим радиацията. 1800 импулса в секунда. Това идва да покаже, че тази реакция е управляема ядрена реакция.

Ще покажем втория експеримент:

 1. Вземаме 1 л питейна вода.
 2. За втория експеримент използваме волгов двигател на стенд.
 3. В момента ще пробваме двигателят дали има гориво. Няма гориво. За сигурност директно ще вкарваме водата през карбуратора.
 4. Прибавяме 70 мл зелена течност.
 5. Разбъркваме разтвора.
 6. Изсипваме в стъкления резервоар.
 7. С кибритената клечка демонстрираме, че горивото не е летливо. Повтаряме с кибритената клечка.
 8. Запълваме карбуратора с горивната течност.
 9. Пускаме двигателя в движение. Спираме двигателя и повторно запалваме.
 10. С това завършихме втория експеримент.
 11. Приложение известно: водата се използва като гориво.

Показваме третия експеримент:

 1. За гориво използваме 5 литра питейна вода.
 2. Отиваме на мазутна горелка на стенд.
 3. За третия експеримент използваме 50 мл зелено масло.
 4. Пускаме горелката в действие. Имаме осигурена рециркулация на горивото.
 5. Запалваме първа дюза. След пет секунди – втора дюза. Дължината на пламъка е 1,2 м.
 6. При горенето се получават водни капки и пара.
 7. Имаме пълен горивен процес с отделяне на водни капки и водна пара при горенето.
 8. Приложение известно. Може да се задават въпроси.

Веселин Нейков: От филма видяхме едно непознато явление във физиката. Водата гори. Водата става гориво за автомобили и всякакви други двигатели. Въпреки това някои от вас ще пожелаят да го видят. Давам думата на д-р Стефан Найденов.

Д-р Стефан Найденов: Уважаеми дами и господа, другари и другарки, колеги! Ще бъда кратък, но няма да бъда елегантен в изложението. Ще се старая да бъда разбираем.

Ние сме разработили глобален проект за опазване на околната среда:

 • за ликвидиране на озоновите дупки;
 • за възстановяване на озоновия слой до 6,9 милиарда тона озон и на химизма на атмосферата.

Проектът има З основни направления:

 1. Използване на водата като гориво и енергия в пет варианта, използване на висококалорични горива, които не замърсяват околната среда.
 2. Индиректен сканиращ метод, който позволява да се сканира съставът на земната атмосфера във всяка минута, секунда и да се следи изменението на озоновия слой.
 3. Установка за изкуствено възстановяване химизма на озоновия слой.

В основата на третото направление на глобалния проект е използването на метален водород, който е свръхпроводим. Специалистите знаят какво значи това. Проектът възлиза по нашите изчисления на 3,900 милиарда долара. Той може да се осъществи само с помощта на всички страни, които да го обсъдят предварително и да оценят възможностите на проекта.

Сега минаваме към работа: тук ще изменим малко опита. Първо ще измерим фона на радиацията на гама-лъчението. Фонът на радиацията е 4 импулса в секунда. Тази колба е от 1 л., наливаме 900 мл. вода, за да съкратим времето, прибавяме 23 мл. тежка вода. Получихме една смес от тежка вода и обикновена питейна вода. Поставяме паладий гъба.

Аз фактически крия от вас обработката на паладия. Ако поставите обикновен паладий или необработен паладий гъба – няма реакция, тук е тайната. Поставяме паладий гъба. След известно време започва реакцията. Ето я. Ние сме установили, че се отделя водород и кислород, с газ-спектър и активационен анализ, с бързи неутрони и се отделя хелий, но не в момента, след известно време. Ако, както видяхте във филма, извадим паладия, реакцията спира. Нека да поработи и се стабилизира, а ние ще обсъдим с вас накратко какво сме доказали и каква е тази реакция.

Тази реакция не е химична, не е каталитична. Ние твърдим, че е естествена ядрена реакция. Защо? Ще ви обясня след малко.

Докато поработи реакцията, ще минем на следващия експеримент. Слагам 180 мл. вода и 1 мл. от зеленото вещество. Знам, че ще ме упрекнете, че се гаси с амоняк. Би трябвало в 200 мл. вода да поставя зелена течност 14 мл., а аз ще поставя 7 мл., една капка е 7 мл. То се омесва бързо, нищо, че трябва бъркалка. Запалва се и гори. (Експериментът се демонстрира). Минали са 7 минути. Тежката вода служи само за старт, след като почне, реакцията не спира. Отливаме от водата и доливаме нова – реакцията продължава. Когато извадим паладия, тогава спира. Тя може да работи до пълното изразходване на цялото количество вода, паладият практически не се изразходва. Ние работим с тези парчета паладий повече от година непрекъснато, без спиране процеса на реакцията. Винаги се отделя водород и кислород. Ако сложим допълнително паладий, реакцията се засилва много повече, водата се загрява много повече, но ние нямаме за цел да изпаряваме водата. Ние имаме за цел да покажем използването на водорода и кислорода, а и на топлината, която се отделя.

Какво представлява тази реакция за нас? Ние разполагаме със суперпрецизна апаратура. Химична не е. Използваме обикновена вода и тежка вода, а можем да използваме и морска вода. Тежката вода се прибавя само за старт и след това не е необходимо. Защо? Протичат следните реакции: да припомня, тука има учени и те знаят, но журналистите не знаят, че паладият единствен има свойството да поглъща 3,000 обема водород от собствения си обем. Това парче паладий във водородна среда и диутерий поглъща 3,000 обема, това е едно, и второ: паладият има електронна конфигурация – 2, 8, 18, 18 и 0. Няма друг елемент с 0 конфигурация в последната орбита.

Обърнете внимание, този факт е много важен. Когато поглъща паладия, не се образува паладиев хидрид. Реакцията протича на два цикъла.

Първият цикъл: протон – протон – неутрон. Да припомня: водородът има един протон и един електрон. Тежката вода диутерия има протон, неутрон и електрон. Този цикъл не е известен в литературата. Имаме компресия, сливане на ядрата на водорода и диутерия и се получава хелий. Ние го хващаме с газ мас хелия. Ние хващаме гама-лъчение. В момента са минали 12 минути. Сигурно ще е, малко лъчението, но не е малко: 600 импулса в секунда. Това лъчение е поносимо, но ние сме стигнали до 6000 импулса. Затова имаме оловен кафез, с оловно стъкло с еквивалент 3 мм. олово, който не позволява на лъчите да проникват навън, опасността идва след 10-20 часа. Ако сложим много паладий, нивото на лъчението ще бъде по-голямо.

Втори цикъл: само протон – протон. Какво става вътре, как ние сме го доказали за нас? С тежката вода и паладия протича първият цикъл и се образува хелий, а също атомни температури на ниво екстрьоми. По индиректен път сме установили, че се получават атомни температури, но по-точно казано, при водорода и диутерия има 28 мегаелектрон волта. Учените знаят какво значи мегаелектрон волта, но журналистите понякога пишат бомбастични неща – това е ускорението на 1 електрон между поле на 28 милиона волта. Значи вътре е поле 28 милиона волта, на такова минимално пространство, и принуждава първо, водата да се разпада на водород и кислород, второ, да се образува хелий, и трето, да се образува тежка вода. Тежката вода се изразходва и минава вторият цикъл. Вторият цикъл е между протон – протон, на 26,9 мегаелектрон волта. Започва пак образуването на диутерий. По този начин имаме намаляване на тежката вода и увеличаване на тежката вода. Такъв е общо взето цикълът за отделяне на водород, кислород и топлина.

Аз съм си приготвил 9 въпроса, които предполагам, че ще ми зададете, но вие имате думата.

(В) Аз съм представител на холандския институт и съм физик. Казвам се Марк Миерас. Имах честта да бъда на това прекрасно представяне. Вашето откритие изглежда най-малкото изключително. На практика няма факт, който да бъде отхвърлен, само бихме искали да отхвърлим всякаква несигурност. Ще задам три въпроса, ако ми разрешите:

 1. Вие твърдите, че има въздействие с ядрена реакция. Доколкото аз знам, една ядрена горивна реакция е неутронно излъчване. Вие измервали ли сте неутронната радиация? Това гориво би трябвало да бъде съвсем чисто.
 2. Анализирали ли сте продуктите на реакцията?
 3. И трети въпрос: преди половин година двама американски учени направиха едно откритие със съвсем същите елементи, паладий и водород, и като резултат на това в целия свят започнаха същите изследвания, търсещи явленията, които вие преди малко ни показахте. Как е възможно вие да сте открили това, което хиляди изобретатели по света не можаха да открият? Благодаря ви много.

(О) Първи въпрос: дали сме изследвали подробно тази реакция. Да. Аз ще започна от третия към първия въпрос. Колегата говори за реакцията на Флайшман и Понс. Ние нямаме нищо общо с реакцията на Флайшман и Понс, защото те използват електрически ток. Те използват електролиза на тежка вода. Там би трябвало да се отделят бързи неутрони, които като бомбардират стените на съда, се отделя гама-лъчение. Някои отхвърлят тази реакция, други я одобряват. Прибързано проф. Кузмин и доц. Висоцки я признаха, а после я отхвърлиха. Не бива така с лека ръка да се съди, трябва прецизна апаратура. Тук няма бързи неутрони, нито бавни неутрони, тука има образуване на хелий. Тука има образуване на хелий благодарение на сливане на две ядра. Едното на водорода с диутерия или на два водорода. При сливането на две ядра се отделя гама-лъчене. Гама-лъченето ние го засичаме. Това е портативна апаратура, но ние имаме в лабораторията суперпрецизна апаратура. . .


ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ЗАПАЛИ ВОДАТА…

Почина Стефан Найденов

ВНИМАНИЕ: Чрез мненията на автора/авторите на статията и материалите, които са част от нея или са цитирани, посочени, свързани или коментирани, kreport.eu не изразява позиция и по никакъв начин не потвърждава или отрича изложената информация, единствено я намира за заслужаваща внимание!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, avarage: 5.00 out of 5)
Loading...

3 Comments

 • Веселин Великов

  (25-04-2019 - 15:45)

  Флайшман и Понс доразвиват откритието на Филимоненко 1957 г, при когото са работили. Те така и не успяват да достигнат неговите резултати. Стефан Найденов и горенето на водата е на съвсем друг принцип и ефект. Той повтаря достигнатото от Джон Андрюс и за пореден път доказва , че водата гори и без електролиза . Ефекта е повторяем и по друг начин и въведен в експлуатация.

 • Много преди Джон Андрюс са я палили водата , азимамедзна стара книга и внея пише че още през1916г. някой си немец я запалил водата по същия начин както и Стефан Найденов.

Коментирайте ако желаете...