Контролиран Електромагнитен Двигател (1)

Контролиран електро-магнитен Двигател - Валери Матов
Валери Матов – (КЕД)

Уважаеми търсачи и любители на свободна енергия,

На вашето внимание е изобретението на един българин – Валери Матов, за което само се спомена бегло в българската преса и повече не се заговори! Не се зададоха въпроси, не се предизвикаха дискусии, никой не прояви обществен интерес…

***

Изобретението спада към категорията самозадвижващи и самоподдържащи се двигатели и неговият изобретател го е нарекъл “Контролиран Електромагнитен Двигател”.

Принцип на работа: Двигателят се задвижва от стремежа на магнита да се залепи за метална повърхност. С електричество от батерията се подават управляващи електрически импулси в точно определени моменти. Тя (батерията) се зарежда постоянно от генератор, който е включен в системата!

Важно е да се знае, че според изобретателя, енергията произведена е повече от консумираната такава за импулсите!

***

Успех в изработката!

ВНИМАНИЕ: Чрез мненията на автора/авторите на статията и материалите, които са част от нея или са цитирани, посочени, свързани или коментирани, kreport.eu не изразява позиция и по никакъв начин не потвърждава или отрича изложената информация, единствено я намира за заслужаваща внимание!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Коментирайте ако желаете...