Слънчеви протуберанси

КОСМИЧЕСКО РАЗКРИВАНЕ: Електрическото Слънце – Дейвид Уилкок и Кори Гуд

Какво представлява звездата? Звездата изобщо не е гигантско газово кълбо, което гори в дълбините на космоса... Това, което показа телеметрията, която получихме от сондите, просто…